Vitali Klitschko

Vitali Klitschko
  • Mayor (tbc)
  • Company: City of Kyiv

My Sessions